Poradenství - Advisers Team s.r.o.

Vítejte na stránkách poradenské společnosti Advisers Team s.r.o. poskytující služby v oblasti průmyslového inženýrství. Naši konzultanti působili či působí v celé řadě podniků na manažerských pozicích a prakticky realizují opatření přinášející pro vlastníky a vrcholové manažery skutečně měřitelné přínosy.

Naše služby zahrnují zejména následující oblasti:

  • zefektivnění TPV (konstrukční příprava, tvorba technologických postupů, tvorba normativní základny - MTM, REFA...)
  • plánování a řízení výroby (materiálové, kapacitní a časové plánování, řízení kvality, údržby)
  • řízení logistiky (nákupní politika, optimalizace skladových zásob, řízení dodavatelů)
  • efektivní zpracování dat a systémy kontroly (reporting, auditing, controlling)
  • kalkulace a ekonomika (předkalkulační a bilanční systémy, cenotvorba, manažerské účetnictví)
  • efektivní výběr a zavedení podnikových informačních systému (EIS, MIS, počítačové řízení výroby - MRP, TOC, MES...)
  • podpora při zavádění principů štíhlé výroby ( Lean manufacturing, Kanban, Five S`s, Kaizen, SMED, Poka - Yoke, Jidoka, TPM)
  • podpora při implementaci strategie Balanced Score Card
  • personální management (systémy odměňování a motivace, odměňování v úkolu, vzdělávání, personální audity)
  • jednorázové či systematické vzdělávání "na míru" (kombinace obecných a odborných kurzů vedených lektory s dlouholetou odbornou praxí)


Stěžejní část našich služeb je prosazení změn ve výše uvedených oblastech (change management).
Měřitelnou hodnotu realizovaných opatření v co nejkratší době považujeme za hlavní prioritu našich projektů.

Aktuality

Poloautomatické normování

21.02.2024 11:06
Ve spolupráci se společností BAST s.r.o. připravujeme unikátní projekt poloautomatického normování...

Partnerství se společností QI GROUP a.s.

16.11.2020 16:25
Spolupráce se společností QI GROUP a.s. při implementaci BU Normy již přináší první zákazníky!

Centrum technologické podpory

23.04.2018 22:45
Připravujeme novou službu CTP umožňující výrobním podnikům využít služeb externího technologa....

T-Kalk

01.10.2016 14:53
Máme pro Vás unikátní aplikaci pro tvorbu a správu normativní základny T - Kalk

Napište nám!

23.09.2015 10:41
Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací?...

Vítejte na našem novém webu!

23.09.2015 10:40
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i...