CTP - Centrum technologické podpory

 
V současnosti se každý výrobní podnik potýká s nedostatkem kvalifikovaných technologů a situace na trhu práce se v těchto oborech již nezlepší,
 
 
Společnost Advisers Team, po 18 letech práce pro výrobní organizace a to zejména v oblasti normotvorné činnosti, vyvinula aplikaci T-Kalk  pro tvorbu a správu normativní základny. Aplikace je vytvořena tak, aby úroveň detailu výpočtu spotřeby výrobního času odpovídala potřebám konkrétního klienta.
 
Vytvořili jsme si obrovskou znalostní databázi aspolu s tím i tým kvalifikovaných technologů - normovačů.
 
V případě, že trpíte nedostatkem technologů zkuste využít našich služeb!
 
 
Co nabízíme?
 
  • tvorbu technologických postupů a výrobních norem pro Vámi používané technologie
  • výpočet obvyklých výrobních nákladů
 
 Pro tyto činnosti využíváme námi vyvinutou aplikaci T-Kalk, kterou upravíme dle technologického profilu klienta. 
 
 
Jak může fungovat externích technolog?
 
Pošlete nám Vámi používané technologie a připravíme pro Vás aplikaci T-Kalk dle potřeb (za účasti externího technologa):
Nainstalujeme aplikaci u Vás a externí technolog pak na základě výkresů, které mu do aplikace uložíte, připraví TPV postupy a normy dle dohodnutého způsobu použití (pro obchodní kalkulaci nebo pro vlastní výrobu).
 
Váš externí technolog je pak napojen na aplikaci a reaguje v dohodnutých termínech za dohodnutých cenových podmínek.