Průmyslové inženýrství

Nabízíme konzultace a poradenství zejména těchto oblastech:


  • Analýzy procesní, logistické, ekonomické, ergonomické, ...

  • Optimalizace technologické přípravy výroby

  • Normotvorná činnost (tvorba normativní základny, normativní audity)

  • Vnitropodniková logistika (tvorba a optimalizace nákupních scénářů, optimalizace skladových zásob, optimalizace lay-out)

  • Ekonomika výroby (kalkulační a bilanční systémy, výrobní kontroling)

  • Navrhování a optimalizace IS pro plánování a řízení výroby

  • Optimalizace motivačních systémů

  • Organizační opatření (personální audity, optimalizace počtu prac. míst)

  • Štíhlá výroba