Aplikace pro průmysl

Smyslem naší činnosti je nejen konzultace a poradenství, ale i hledání optimálních SW nástrojů pro snadnější a efektivnější řízení výrobního podniku. Proto se také podílíme na vývoji a distribuci některých SW aplikací, které dle našeho názoru napomáhají k zvýšení konkurenceschopnosti našich zákazníků.

 

T-Kalk - tvorba a správa výrobních normativů

Databázová aplikace pro jednodušší stanovení spotřeby normy času a její prezentaci ve výrobě . V současnosti jedna z nejúspěšnějších aplikací na českém trhu, která Vás posune v řízení produktivity práce.

 

Software pro svařování

Jako velký třesk v zaběhlém systému SVAŘOVÁNÍ zapůsobily ve výrobních firmách harmonizované normativní předpisy - "Euronormy". Pro udržení profesních certifikací je nutno splňovat veškeré požadavky legislativních a normativních předpisů. Provedli jsme za Vás mravenčí práci a zjistili jsme, co která norma vlastně obsahuje. 

 

Sledování OEE

Performa je informační systém určený ke sledování a vyhodnocování výrobních a zpracovatelských procesů. Sbírá data z dosud oddělených systémů a přináší ucelený pohled na výrobu z hlediska klíčových ukazatelů - efektivita, dostupnost, kvalita. Umožňuje definovat specifické ukazatele dle individuálních potřeb a všechny výstupy vzájemně propojit ve srozumitelné grafické podobě.  Součástí je modul pro bonusové hodnocení zaměstnanců na základě zvolených výkonnostních ukazatelů a rozhraní pro komunikaci s docházkovým a mzdovým systémem. 

  

Macs

Řídit úspěšnou firmu vyžaduje mnoho umu, úsilí a energie. Pro pružné rozhodování jsou třeba pružné nástroje a přesné informace, které vytvoří nejvěrnější obraz skutečnosti. macs Controlling-Suite je soubor nástrojů, který řeší aspekty operativního controllingu jako výpočty nákladů a výkonů ve středních a větších firmách všech výrobních oborů. 

 

Systém pro plánování výroby

Plánování výroby s Plantune:

  • S čím Vám Plantune pomůže? Každé ráno pro Vás systém vytvoří dle metodik výrobní plán. Již žádné Excely, žádné hašení požárů.

  • Jak Plantune funguje? Nástroj získá data z Vašeho ERP, sofistikované algoritmy následně spočtou optimální plány výroby, expedic, nákupu a kapacit.

  • Zjistíte, že: skutečně plníte slíbené termíny, vyrábíte v kratších lhůtách, užíváte jen správný objem zdrojů, výroba je stále koordinovaná