MACS

Odpovědí vzrůstajícímu tlaku na hospodářský výsledek je transparentnost. S našimi nástroji Controlling Suite pomáháme podnikům k efektivnímu a trvalému způsobu, jak generovat příspěvek na krytí a které branže budou subvencovány. 

Den po dni podporují definované provozně-hospodářské modely macs řešení našim zákazníkům při jejichrozhodování. Všeobecné controllingové procesy (od odbytu až ke Cashflow), jako - rolovací plánování měsíční Forecasting - se staly u našich zákazníků běžnou součástí reality. A to s minimálním controllingovým personálním nasazením a přesto v nejvyšší kvalitě.

Používáme data zdrojových systémů (ERP) a převádíme do jasných, strukturovaných modelů dat macs Controlling Suite (barevné části v obrázcích). Ve světě hromadných zpracování dat je k dispozici plná flexibilita macs - řešení. Informace získané stiskem tlačítka - často užívaný, ale zřídka dodržovaný výrok v naší branži - nabyl pomocí macs nového významu.

Optimální zpracování podnikatelského plánování a optimalizace výsledku je u macs dosaženo integrací všech kritických oblastí - management režijních a výrobních nákladů, řízení zisku prostřednictvím mezních nákladů a výpočtu příspěvku na krytí. macs Controlling Suite umožňuje iterativní procesy v souvislosti výpočtů scénářea simulace .


Vyplňujeme následující mezery ERP systémů:

  • režijní náklady - správa prostřednictvím výpočtu příspěvku na krytí - s možností oddělení na variabilní a fixníelementy
  • výpočty měsíčních nákladových sazeb - rozděleno pro variabilní a fixní plánování a simulace v rovináchnákladové druhy a nákladová střediska
  • výpočty výnosů v rovinách oblastí zákaznické/druhové/zakázkové/projektové


Macs Controlling Suite se stal mocným nástrojem jak pro řízení nákladů a také výsledků (Profit/Loss), jakož i pro kontrolu strategie managementu. Pomocí nasazení macs Controlling-Suite dosáhnou podniky jednoznačnýchvýhod v boji s konkurencí, neboť mají možnost rychlého rozhodování na základě včasných fundovaných informací.

MACS - best practice pomocí integrovaných, nepřerušovaných procesů Controllingu

 

Integrované podnikové plánování

Forecasting, simulace a nadefinované tabulkové výpočty

Odbytový controlling

Výpočet zisku

Výpočty nákladů

Výpočty nákladů procesu

Nákladovost cílů

Výpočty likvidity

Balanced Scorecard

Projektový controlling

Náklady na produkt

OLAP

MACS   MACS - Provázanost modulůMACS - Modul CCC (Cost Centre-Controlling)MACS - Modul PRC (Project Controlling) MACS - Modul S&P (Sales and Profit)MACS - Modul PRO (Product Costing)