Performa

Performa je informační systém určený ke sledování a vyhodnocování výrobních a zpracovatelských procesů. Sbírá data z dosud oddělených systémů a přináší ucelený pohled na výrobu z hlediska klíčových ukazatelů - efektivita, dostupnost, kvalita. Umožňuje definovat specifické ukazatele dle individuálních potřeb a všechny výstupy vzájemně propojit ve srozumitelné grafické podobě.  Součástí je modul pro bonusové hodnocení zaměstnanců na základě zvolených výkonnostních ukazatelů a rozhraní pro komunikaci s docházkovým a mzdovým systémem.

 

Klíčové vlastnosti:

 • Sledování a vyhodnocování výroby
 • OEE reporting
 • Výkonnostní odměňování pracovníků
 • Komunikace s ostatními systémy (docházkové, mzdové, údržba,...)
 • SAP interface
 • Modulární struktura, volitelné ukazatele
 • Interaktivní grafické rozhraní a pokročilý reporting
 • Využití technologií RFID a čárových kódů
 • Škálovatelnost dle konkrétních podmínek a požadavků

Hlavní přínosy systému:

 • Úspora nákladů
 • Zvyšování efektivity a kvality
 • Okamžitý přehled o zaměstnancích
 • Motivace zaměstnanců
 • Propojení dosud oddělených zdrojů do jednoho systému

Jak systém funguje:

 • Sběr dat (docházkový systém, SAP, evidence údržby, mzdový systém, výrobní procesy)
 • Analýza a výpočty nad daty - OEE, přehledy docházky, prostojů
 • Výpočet mzdových bonusů podle definovaných ukazatelů (efektivita, PPM, fond pracovní doby)
 • Export dat (mzdový systém, reporty)

Uživatelská rozhraní:

 • Webová aplikace - hlavní přístupový kanál, okamžité přehledy, reporting
 • Administrační aplikace - přehled a editace statických dat, nastavení a customizace

 

Základním pilířem Performy jsou data o výrobě. Ta jsou získávána primárně z existujících systémů (SAP, software pro evidenci údržby, mobilní čtečky).  Nad daty je možné vytvářet hierarchické struktury, které umožňují sledovat výrobu od nejmenší jednotky (stroj) po celý závod nebo skupinu závodů. Na každé úrovni se vyhodnocují stejné ukazatele, které je pak možné přehledně porovnávat.

 

Sběr dat:

 • Napojení na databáze stávajících systémů - automatická synchronizace dat
 • Online přístup k mobilním čtečkám ve výrobě - RFID, QR a čárové kódy

Hierarchie jednotek:

 • Základní uspořádání je Firma-Závod-Hala-Tým-Pracoviště-Stroj
 • Předdefinované uspořádání je možné volně měnit
 • Podle zvolených pravidel se menší jednotky spojují do větších celků 

Sledované ukazatele:

 • Základními ukazateli jsou efektivita, kvalita a dostupnost, které určují OEE
 • Možnost definovat vlastní ukazatele - PPM, vývoj efektivity,...
 • Online výpočty nad získanými daty a okamžitý přehled o výrobě       

 

Reporty výrobních dat:

 • Výstup ve formě tabulek ,interaktivních grafů a standardizovaného OEE Bridge
 • Seskupování podle stroje až po celé závody, od směny po měsíce a čtvrtletí
 • Přímý tisk, export do formátů PDF a MS Excel
 • Automatické emailové reporty/alerty zvolených parametrů