T – Kalk Je unikátní aplikace absorbující 15 let zkušeností z tvorby normativních předpisů pro výrobní podniky.

Databázová aplikace T – Kalk Vám umožní tvorbu kvalitních výkonových norem potřebných jak pro cenové kalkulace, tak i pro vlastní řízení výrobních kapacit.

Aplikace T – Kalk obsahuje vlastní metodiku výpočtu výrobních časů, kterou mohou použít technologové všech typů výrob. Úroveň detailu výpočtu ( a tím i pracnost) si určuje uživatel sám.

Součástí dodávky T-Kalk jsou i odborné služby kvalifikovaných technologů – normovačů, kteří Vám pomohou i s normováním u specifických technologií a výrobních postupů.

 

Aplikace T-Kalk pracuje s kalkulátory na jednotlivé technologie, které lze rozdělit do dvou základních kategorií:

 

1) Obecné kalkulátory

2) Specifické kalkulátory

 

Obecné kalkulátory výrobních časů na výrobní technologie

 

Lze využít u vybraných technologií z databáze Advisers Team k rychlému nasazení bez potřeby výrazných korekcí. Vyberte si z následujícího seznamu, požádejte o sestavení výrobního profilu a můžete začít testovat výstupy v aplikaci T -Kalk.

 

Seznam normativů - Tkalk.docx (68,1 kB)

 

K testování je potřeba požádat o vzdálený přístup k testování T -Kalk na  našem serveru.

  

Specifické kalkulátory výrobních časů na výrobní technologie

 

Pokud v databázi nenaleznete Vám vyhovující normativ, můžeme jej pro Vás vytvořit. Garancí kvalitního normativu je tým zkušených technologů-normovačů, který máme k dispozici.

 

Možnosti aplikace T - Kalk:

 

-         Tvorba kusovníků a výrobních postupů (možnost napojení na ERP)

-         Výpočet výkonové normy

-         Určení míry detailu výpočtu (nastavení kalkulátoru času)

-         Využití databáze již existujících kalkulátorů časů

 

Přínosy:

 

- standardizace práce technologů v oblasti normování práce

- zjednodušení a zkvalitnění výpočtu normy spotřeby času

- snadná zastupitelnost technologů-normovačů díky zálohování a archivaci všech výpočtů

- zlepšení komunikace mezi TPV a výrobou (možnost prezentace obsahu výkonové normy přímo ve výrobě

- zlepšení organizace práce ve výrobě (normativ obsahuje veškeré úkony přímo souvisejí  výrobou)

- data z aplikace T-kalk lze využít i pro metody dalšího zlepšování (SMED, TPM, 5S)

- možnost využít výstupy z T-Kalk i pro konfigurátory výrobků

- díky kvalitní normativní základně můžete lépe řídit výkony Vaší firmy, lépe plánovat výrobní kapacity a motivovat Vaše zaměstnance